2011, ജൂലൈ 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ലൈവ്..........


മൊബൈല്‍ റിങ് ചെയ്യുന്നതുകേട്ട് ചിന്തയില്‍ നിന്നുണ൪ന്നു..........കുഞ്ഞുന്നാളില്‍മകനെ പാടിയുറക്കിയിരുന്ന താരാട്ടാണ് റിങ് ടോണില്‍.....ഉള്ളിലെവിടെയോ വത്സല്യം ചുരമാന്തി....രാവിലെഅല്പം പിണങ്ങിയാണ് അവ൯ വീടു വിട്ടിറങ്ങിയത്.ഓരോരോ വാശികള്‍.........മൈബൈല്‍ കയ്യിലെടുത്തു........മകനാണ്.''ഇതാ …......എ൯റെ മരണം.നിങ്ങ്ള്‍ക്ക് ഇതല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത്....ആസ്വദിച്ചോ.''........ക്രൌര്യത്തോടെ മക൯ പറഞ്ഞവാക്കുകള്‍ ഒരു അല൪ച്ചയോടൊപ്പം ട്രയിനി൯റെ കട കട ശബ്ദത്തില്‍ മുങ്ങിപ്പോയി.....മൊബൈല്‍ അപ്പോഴും വിവരം ലൈവായി എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു........

1 അഭിപ്രായം:

Premji പറഞ്ഞു...

LIVE (SHORT STORY)

I got up from memories hearing the mobile ring… The ring tone… the same lullaby that I used to sing for my only son… A nameless fondness… countless affection… gushes deep within… My son, he left for school bit unhappy in the morning… Adamant teens… Unbending… I picked up the mobile… My son is on the line…

‘Here is my death… you have been longing for long… Now enjoy it…’.

His words, with maximum cruelty, were deep buried in the horrifying noise of the fast approaching train....

A violent shriek....

The mobile phone still continued its duty… bringing the news ‘live’!


SMITHA RAJESH